Eindelijk is het zover, we zijn begonnen aan ons profielwerkstuk. We waren er eigenlijk al een tijdje mee bezig, maar vanaf vandaag zijn we echt begonnen met het vastleggen van gegevens en vorderingen. Om te beginnen zullen we vertellen hoe we op dit idee gekomen zijn. Wij, Tim en Bob, hadden informatica en waren hard aan het werk. Bob was filmpjes aan het kijken van raketten die met een camera aan boord naar de ruimte gelanceerd werden. We kwamen tot een gesprek rond dit onderwerp, en we wilden allebei wel iets spectaculairs doen voor ons profielwerkstuk. Toevallig had Tim laatst de aflevering van 'Proefkonijnen' (een programma van BNN) gezien waarin ze een weerballon met camera aan boord naar de ruimte stuurden. En zo kwam het idee er: een ballon met camera naar de ruimte sturen en terugvinden. 

We hadden dus het idee, maar we wisten niet of dit ook daadwerkelijk uitvoerbaar zou zijn. We gingen dus op onderzoek uit. We begonnen met informatie zoeken op internet, en kwamen er achter dat het wel haalbaar zou zijn! Nu moesten we het idee nog aan onze docent vertellen, want hij moest immers goedkeuring geven. 
Ons onderwerp valt onder het vak natuurkunde, en voor een klein deel onder informatica. Voor het profielwerkstuk krijg je een begeleider die in dat vakgebied zit. Omdat wij al heel vroeg waren met ons idee, gingen we zelf naar onze docent natuurkunde, meneer Berendsen. In de eerste instantie was zijn reactie op het idee een beetje terughoudend; hij was er niet helemaal van overtuigd dat dit een goed idee was. Maar nadat hij beelden uit de ruimte had gezien, die wij met ons project ook zouden krijgen, was hij een stuk enthousiaster. Echter deelde hij mede dat hij ons niet zou begeleiden, maar een andere docent natuurkunde, meneer van der Zee. 

Door omstandigheden waren we vanaf dat moment niet veel bezig met het profielwerkstuk. Er kwamen andere dingen die belangrijker waren, en we hoefden ons er nog niet veel mee bezig te houden omdat we heel vroeg waren.

Eind mei kreeg het profielwerkstuk bij ons weer hogere prioriteit, omdat we een voorlichtingsmiddag over het profielwerkstuk kregen. We kregen een presentatie te horen waarin de basis van het werkstuk werd verteld. Daarna kregen we de opdracht een partner en een onderwerp voor je werkstuk te zoeken. We hadden beide al, dus we konden de opdracht meteen invullen. Voor goedkeuring was een paraaf van je begeleidende docent nodig. Volgens mevrouw Hillebrand (de teamleider) moesten we de paraaf van de docent van je vakgebied hebben. Dat was bij ons meneer Berendsen. Hij keurde het onderwerp goed door een paraaf te geven. Dit was voor ons het definitieve startsignaal: vanaf toen was het zeker dat we dit project gingen doen.
Geschatte werktijd tot aan het bijhouden van het logboek: 25 uur. (Voor het bijhouden van het aantal gewerkte uren tellen we het aantal gewerkte uren van ons bij elkaar op!)
Leave a Reply.